Tarieven

Tarievenlijst Fysiotherapie Van Bruggen:

 Zitting  € 28.50
 Zitting manuele therapie  € 39
 Lange zitting voor patiënten met complexe/ meervoudige zorgvragen  € 41
 Screening  € 13.50
 Intake en onderzoek na screening  € 28.50
 Intake en onderzoek na verwijzing  € 40
 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek  € 50
 Toeslag voor uitbehandeling  € 13.50
 Inrichtingstoeslag  € 7
 Niet nagekomen afspraak  75%
 Verstrekte verband- en hulpmiddelen  € 25
 Eenvoudige, korte rapporten  € 28.50
 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten  € 50