Specialisaties

Na mijn opleiding fysiotherapie ben ik mij blijven verdiepen in het menselijk bewegingsapparaat. Inmiddels de opleidingen manuele therapie (SOMT), arthropraxie (gemodificeerde ‘Van de Bijl’-technieken) en sportfysiotherapie afgerond. In 2006 ben ik gestart met de opleiding tot ‘Professional Master’ in de manuele therapie (SOMT).In 2011 heb ik deze opleiding met succes afgesloten.

Ik ben als fysiotherapeut, sportfysiotherapeut en manueel therapeut geregistreerd bij het centraal kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), het NVMT (Nederlandse vereniging van manuele therapie) en het NVFS (Nederlandse Vereniging van Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg). Deze vereniging is aangesloten bij het KNGF en is erkend door het Ministerie van VWS als officiële koepelorganisatie in de sportgezondheidszorg. Sinds 2005 ben ik lid van de plaatselijke EHBO vereniging.

Behandelmethode

Fysiotherapie van Bruggen staat al meer dan twintig jaar garant voor een adequate en persoonlijke behandeling van cliënten met aandoeningen van het bewegingsapparaat. Een zorgvuldig onderzoek naar het ontstaan van de klacht vormt de basis voor een individueel behandelprogramma. De duur en het beoogde resultaat van de behandeling wordt vooraf ingeschat en met de cliënt besproken. Tevens wordt (waar mogelijk) advies gegeven ter preventie van de klacht.

Functieherstel wordt bij voorkeur met behulp van technieken uit de manuele therapie en gerichte oefentherapie bereikt. Vanuit de visie dat behoud van een goede gezondheid vraagt om een actieve levensstijl, wordt van de cliënt een actieve bijdrage verwacht in herstel en revalidatie.